Dominik Bednarski – Osiągnięcia

ISTQB

Django

Python

C

PILZ

HYDAC

Politechnika Warszawska