Programowanie

Spis treści:

 1. REST API cz. 1 – Tworzenie nowego projektu
 2. REST API cz. 2 – ListAPIView
 3. REST API cz. 3 – Wbudowana strona logowania
 4. REST API cz. 4 – Widoki generyczne
 5. REST API cz. 5 – ListCreateAPIView i konfiguracja dostępu
 6. REST API cz. 6 – Uszczegóławianie odpowiedzi
 7. REST API cz. 7 – Określenie z góry wartości danych
 8. REST API cz. 8 – RetrieveDestroyAPIView
 9. REST API cz. 9 – RetrieveUpdateAPIView
 10. REST API cz. 10 – Nadpisywanie zachowań metod przed/po operacji zapisu/usuwania
 11. REST API cz. 11 – Rejestracja nowego użytkownika poprzez API
 12. REST API cz. 12 – Uwierzytelnianie przy pomocy Tokena
 13. REST API cz. 13 – Generowanie tokena dla istniejących użytkowników
 14. REST API cz. 14 – E-mail aktywujący konto
 15. REST API cz. 15 – Aplikacja Django korzystająca z API DRF – get()
 16. REST API cz. 16 – Aplikacja Django korzystająca z API DRF – post()
 17. REST API cz. 17 – Aplikacja Django korzystająca z API DRF – put()
 18. REST API cz. 18 – Aplikacja Django korzystająca z API DRF – delete()
 19. REST API cz. 19 – Zastosowanie techniki AJAX do API DRF w aplikacji Django – List
 20. REST API cz. 20 – Zastosowanie techniki AJAX do API DRF w aplikacji Django – Retrieve
 21. REST API cz. 21 – Zastosowanie techniki AJAX do API DRF w aplikacji Django – Create
 22. REST API cz. 22 – Zastosowanie techniki AJAX do API DRF w aplikacji Django – Update
 23. REST API cz. 23 – Zastosowanie techniki AJAX do API DRF w aplikacji Django – Delete
 1. Funkcja jako argument funkcji
 2. Funkcja o zmiennej liczbie argumentów
 3. Funkcja w funkcji
 4. Funkcja zwracająca funkcję
 5. Dekoratory funkcji
 6. Pobieranie (zeskrobywanie) danych ze stron www cz. 1
 7. Pobieranie (zeskrobywanie) danych ze stron www cz. 2
 8. Pobieranie (zeskrobywanie) danych ze stron www cz. 3
 9. JSON cz. 1
 10. JSON cz. 2
 11. JSON cz. 3
 12. list()
 13. list() – .append()
 14. list() – .clear()
 15. list() – .copy()
 16. list() – .count()
 17. list() – .extend()
 18. list() – .index()
 19. list() – .insert()
 20. list() – .pop()
 21. list() – .remove()
 22. list() – .reverse()
 23. list() – .sort()
 24. tuple()
 25. tuple() – .count()
 26. tuple() – .index()
 27. set()
 28. set() – .add()
 29. set() – .clear()
 30. set() – .copy()
 31. set() – .difference()
 32. set() – .difference_update()
 33. set() – .discard()
 34. set() – .intersection()
 35. set() – .intersection_update()
 36. set() – .isdisjoint()
 37. set() – .issubset()
 38. set() – .issuperset()
 39. set() – .pop()
 40. set() – .remove()
 41. set() – .symmetric_difference()
 42. set() – .symmetric_difference_update()
 43. set() – .union()
 44. set() – .update()
 45. dict()
 46. dict() – .clear()
 47. dict() – .copy()
 48. dict() – .fromkeys()
 49. dict() – .get()
 50. dict() – .items()
 51. dict() – .keys()
 52. dict() – .pop()
 53. dict() – .popitem()
 54. dict() – .setdefault()
 55. dict() – .update()
 56. dict() – .values()
 57. int()
 58. int() – .as_integer_ratio()
 59. int() – .bit_count()
 60. int() – .bit_length()
 61. int() – .conjugate()
 62. int() – .from_bytes()
 63. int() – .to_bytes()
 64. float()
 65. float() – .as_integer_ratio()
 66. float() – .conjugate()
 67. float() – .fromhex()
 68. float() – .hex()
 69. float() – .is_integer()
 70. bool()
 71. complex()
 72. complex() – .conjugate()
 73. NoneType()
 74. str()
 75. str() – .capitalize()
 76. str() – .casefold()
 77. str() – .center()
 78. str() – .count()
 79. str() – .encode()
 80. str() – .endswith()
 81. str() – .expandtabs()
 82. str() – .find()
 83. str() – .format()
 84. str() – .format_map()
 85. str() – .index()
 86. str() – .isalnum()
 87. str() – .isalpha()
 88. str() – .isascii()
 89. str() – .isdecimal()
 90. str() – .isdigit()
 91. str() – .isidentifier()
 92. str() – .islower()
 93. str() – .isnumeric()
 94. str() – .isprintable()
 1. RPi – Szablony funkcji

Kontenery sekwencyjne

 1. RPi – STL – Vector
 2. RPi – STL – Deque
 3. RPi – STL – Array
 4. RPi – STL – List
 5. RPi – STL – Forward list

Kontenery asocjacyjne

 1. RPi – STL – Set
 2. RPi – STL – Multiset
 3. RPi – STL – Map
 4. RPi – STL – Multimap

Kontenery nieporządkujące

 1. RPi – STL – Unordered set
 2. RPi – STL – Unordered multiset
 3. RPi – STL – Unordered map
 4. RPi – STL – Unordered multimap

Adaptacje kontenerów

 1. RPi – STL – Stack
 2. RPi – STL – Queue
 3. RPi – STL –Priority queue