Python – #109 – str() – .rjust() – Jak wyrównać string do prawej strony?

Metoda .rjust()

Metoda zwraca wyrównany do prawej ciąg znakowy o długości length. Zwracany ciąg znakowy wypełniony jest znakiem character (domyślnym znakiem parametru character jest spacja w kodzie ASCII). W przypadku, jeżeli wartość length jest mniejsza od długości oryginalnego ciągu znakowego, wówczas zwracany jest oryginalny ciąg znakowy.

Składnia:

str.rjust(length, character)

Parametry:

length – długość zwracanego ciągu znakowego, który ma być wyrównany do prawej strony. Jeżeli wartość length jest mniejsza od długości oryginalnego ciągu znakowego, wówczas zwracany jest oryginalny ciąg znakowy.
characterparametr opcjonalny – domyślna wartość –> spacja – znak, którym ma być umieszczony po lewej stronie oryginalnego łańcuchu znakowego w celu jego wyrównania.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.rjust(79)
print(str2)  # wynik -->             to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.rjust(79, '-')
print(str2)  # wynik --> ------------to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.rjust(79, '+')
print(str2)  # wynik --> ++++++++++++to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.rjust(20, '+')
print(str2)  # wynik --> to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.