Python – #108 – str() – .rindex() – Jak zwrócić indeks ciągu znakowego znajdującego się w stringu szukając od prawej strony?

Metoda .rindex()

Metoda zwraca największy indeks, pierwszego znaku z przeszukiwanego ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda, w którym szukany jest podciąg znakowy z argumentu substr. Jeżeli w przeszukiwanym ciągu znakowym nie występuje szukany podciąg znakowy, wówczas metoda podnosi wyjątek ValueError.

Składnia:

str.rindex(substr, start, end)

Parametry:

substr – szukany podciąg znakowy w ciągu znakowym, na którym została użyta metoda.
startparametr opcjonalny – indeks pozycji w ciągu znakowym, na którym została użyta metoda, określający pierwszą pozycję znaku przedziału, od której metoda ma rozpocząć poszukiwania.
endparamatr opcjonalny – indeks pozycji w ciągu znakowym, na którym została użyta metoda, określający ostatnią pozycję znaku przedziału, na której metoda ma zakończyć poszukiwania. Pozycja z indeksu nie jest brana pod uwagę przy przeszukiwaniu ciągu znakowego.

Wartość zwracana:

int

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
   # 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
   # 0     1     2     3     4     5     6

int1 = str1.rindex('test')
print(int1) # wynik --> 35

int1 = str1.rindex('test', 10)
print(int1) # wynik --> 35

int1 = str1.rindex('test', 35)
print(int1) # wynik --> 35

int1 = str1.rindex('test', 36)
print(int1) # wynik --> ValueError: substring not found

int1 = str1.rindex('test', 10, 39)
print(int1) # wynik --> 35

int1 = str1.rindex('test', 10, 38)
print(int1) # wynik --> 12

int1 = str1.rindex('test', 12, 38)
print(int1) # wynik --> 12

int1 = str1.rindex('test', 13, 38)
print(int1) # wynik --> ValueError: substring not found

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.