Python – #52 – dict() – .pop()

Metoda .pop()

Metoda usuwa ze słownika określony element i zwraca wartość klucza. W przypadku, jeżeli klucz nie występuje w słowniku, wówczas zgłaszany jest błąd KeyError, chyba że jest określona domyślna zwracana wartość. 

Składnia:

value = dict.pop(key, default_value)

Parametry:

key – klucz, który wskazuje na element do usunięcia. Jeżeli klucz istnieje zwracana jest wartość klucza.
default_valueparametr opcjonalny – wartość ta jest zwracana w przypadku, jeżeli nie klucz nie występuje w słowniku.  

Wartość zwracana:

value – wartość klucza znajdującego się w słowniku lub wartość domyślna, jeżeli została ustawiona, a klucz nie występuje w słowniku.

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}

my_value = dict1.pop('nazwisko')
print(my_value) # wynik --> Kowalski
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Jan', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3}

my_value = dict1.pop('drugie_imię', 'Brak')
print(my_value) # wynik --> Brak
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Jan', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3}

my_value = dict1.pop('drugie_imię') # wynik --> KeyError: 'drugie_imię'

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.