Python – #51 – dict() – .keys()

Metoda .keys()

Metoda zwraca klucze dict’a. Klucze umieszczane są w liście, a lista znajduje się w kontenerze typu dict_keys.

Składnia:

dict.keys()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

dict_keys()

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
keys = dict1.keys()
print(keys) # wynik --> dict_keys(['imię', 'nazwisko', 'wiek', 'w związku małżeńskim', 'wzrost'])

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.