Python – #53 – dict() – .popitem()

Metoda .popitem()

Metoda usuwa ostatni element dodany do słownika oraz zwraca wartość tego elementu. W przypadku jeżeli słownik jest pusty podnoszony jest błąd KeyError.

Składnia:

value = dict.popitem()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

value – wartość ostatnio dodanego elementu.

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
my_value = dict1.popitem()
print(my_value) # wynik --> ('wzrost', 192.3)
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True}

dict1 = {}
my_value = dict1.popitem() # wynik --> KeyError: 'popitem(): dictionary is empty'

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.