Python – #54 – dict() – .setdefault()

Metoda .setdefault()

Metoda dodaje do słownika klucz i wartość o ile dany klucz nie występuje jeszcze w słowniku.

Składnia:

value = dict.setdefault(key, default_value)

Parametry:

key – klucz, który ma zostać dodany do słownika. W przypadku, jeżeli klucz istnieje,  niewykonywane są żadne działania.
default_valueparametr opcjonalny – jeżeli parametr jest określony, a klucz nie istnieje, wówczas wartość przypisywana jest do nowego klucza. Wartość domyślna parametru to None.

Wartość zwracana:

value – wartość klucza lub jeżeli klucz nie istnieje wartość domyślna, lub jeżeli klucz nie istnieje i nie ma określonej wartości domyślnej, zwracana jest wartość None.

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}

my_value = dict1.setdefault('imię')
print(my_value) # wynik --> Jan

my_value = dict1.setdefault('imię', 'Dominik')
print(my_value) # wynik --> Jan

my_value2 = dict1.setdefault('kraj', 'Polska')
print(my_value2) # wynik --> Polska
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3, 'kraj': 'Polska'}

my_value3 = dict1.setdefault('zawód')
print(my_value3) # wynik --> None
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3, 'kraj': 'Polska', 'zawód': None}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.