Python – #55 – dict() – .update()

Metoda .update()

Metoda dodaje pary klucz, wartość do słownika, na którym została użyta metoda lub jeżeli klucz istnieje, wówczas aktualizuje wartość tego klucza.

Składnia:

dict.update(dict2)

Parametry:

dict2 – słownik, który ma być dodany do słownika, na którym została zastosowana metoda, lub słownik ten ma zostać zaktualizowane o wartości istniejących kluczy.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}

dict1.update({'kraj': 'Polska'})
dict1.update({'imię': 'Dominik'})
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Dominik', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3, 'kraj': 'Polska'}

dict1.update({'klucz1': 'wartość1', 'klucz2': 'wartość2'})
print(dict1) # wynik --> {'imię': 'Dominik', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3, 'kraj': 'Polska', 'klucz1': 'wartość1', 'klucz2': 'wartość2'}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.