Python – #56 – dict() – .values()

Metoda .values()

Metoda zwraca wartości dict’a. Wartości umieszczane są w liście, a lista znajduje się w kontenerze typu dict_values.

Składnia:

dict.values()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

dict_values()

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
my_value = dict1.values()
print(my_value) # wynik --> dict_values(['Jan', 'Kowalski', 29, True, 192.3])

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.