Python – #41 – set() – .symmetric_difference()

Metoda .symmetric_difference()

Metoda zwraca set’a, który zawiera wszystkie niepowtarzające się elementy z obu zbiorów.

Składnia:

set.symmetric_difference(set2)

Parametry:

set2 – zbiór porównywany ze zbiorem, na którym została zastosowana metoda.

Wartość zwracana:

set()

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = set1.symmetric_difference(set2)
print(set3)  # wynik --> {1, 2, 3, 7, 8, 9}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = set1 ^ set2
print(set3)  # wynik --> {1, 2, 3, 7, 8, 9}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.