Python – #42 – set() – .symmetric_difference_update()

Metoda .symmetric_difference_update()

Metoda modyfikuje zawartość set’a, na którym została wywołana metoda. Set po zmodyfikowaniu zawiera wszystkie niepowtarzające się elementy z obu zbiorów.

Składnia:

set.symmetric_difference_update(set2)

Parametry:

set2 – zbiór porównywany ze zbiorem, na którym została zastosowana metoda.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set1.symmetric_difference_update(set2)  
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 7, 8, 9}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set1 ^= set2
print(set3)  # wynik --> {1, 2, 3, 7, 8, 9}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.