Python – #43 – set() – .union()

Metoda .union()

Metoda zwraca set’a jako sumę zbioru, na którym została zastosowana metoda ze zbiorami z argumentów.

Składnia:

set.union(set2, set3, ...)

Parametry:

set2 – zbiór porównywany ze zbiorem, na którym została zastosowana metoda
set3, … – parametry opcjonalne – kolejne zbiory

Wartość zwracana:

set()

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = set1.union(set2)
print(set3)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = set1 | set2
print(set3)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = {10, 11}
set4 = set1.union(set2, set3)
print(set4)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = {10, 11}
set4 = set1 | set2 | set3
print(set4)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.