Python – #44 – set() – .update()

Metoda .update()

Metoda modyfikuje zawartość set’a, na którym zastosowano metodę. Zmodyfikowany zbiór zawiera sumę zbioru, na którym została zastosowana metoda ze zbiorami z argumentów.

Składnia:

set.update(set2, set3, ...)

Parametry:

set2 – zbiór porównywany ze zbiorem, na którym została zastosowana metoda
set3, … – parametry opcjonalne – kolejne zbiory

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set1.update(set2)  
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set1 |= set2
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = {10, 11}
set1.update(set2, set3)
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = {10, 11}
set1 |= set2 | set3
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.