Python – #40 – set() – .remove()

Metoda .remove()

Metoda usuwa element podany w argumencie z set’u. Jeżeli w secie nie ma danego elementu, wówczas metoda zgłasza błąd KeyError.

Składnia:

set.remove(item)

Parametry:

item – element, który ma być usunięty ze zbioru.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set1.remove(4)
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 5, 6}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set1.remove(10)  # wynik --> KeyError: 10

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.