Python – #39 – set() – .pop()

Metoda .pop()

Metoda usuwa i zwraca “losowy” element z zestawu. Podnosi błąd TypeError, jeśli zbiór jest pusty.

Składnia:

item = set.pop()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

item – obiekt usunięty ze zbioru

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set1.pop()
print(set1)  # wynik --> {2, 3, 4, 5, 6}
set1.pop()
print(set1)  # wynik --> {3, 4, 5, 6}
set1.add(1)
print(set1)  # wynik --> {1, 3, 4, 5, 6}
set1.pop()
print(set1)  # wynik --> {1, 4, 5, 6}

set1 = {}
set1.pop()  # wynik --> TypeError: pop expected at least 1 argument, got 0

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.