Python – #95 – str() – .isspace() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie znaki z białej przestrzeni (whitespace)?

Metoda .isspace()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli wszystkie znaki w ciągu znakowym są tak zwanym znakiem z białej przestrzeni (whitespace). Jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się inne znaki, bądź łańcuch znakowy jest pusty, wówczas metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.isspace()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = '  '
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> True

str1 = '\t'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> True

str1 = '\v'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> True

str1 = '\n'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> True

str1 = '\r'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> True

str1 = '\f'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> True

str1 = ''
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = 'ABCDEF'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = '1234567890'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = 'ęóąśłżźćń'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = '!@#$%^&*()-=_+;,./?'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

str1 = 'To jest text ze spacjami'
bool1 = str1.isspace()
print(bool1) # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.