Python – #96 – str() – .istitle() – Jak sprawdzić, czy każdy wyraz stringa rozpoczyna się wielką literą?

Metoda .istitle()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli ciąg znakowym jest ciągiem tytułowym (titlecase), w przeciwnym razie metoda zwraca wartość False. Ciąg tytułowy to taki ciąg znakowy, którego każdy wyraz rozpoczyna się wielką literą.

Składnia:

str.istitle()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'To jest text ze spacjami'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'Tó jęśt text żę źe śpącjąmi'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'To jes4 t3xt ze spacjami'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'Who doesn\'t want to know the truth?'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'To Jest Text Ze Spacjami'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'Tó Jęśt Text Żę Źe Śpącjąmi'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'To Jes4 T3Xt Ze Spacjami'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'To Jes4 T3xt Ze Spacjami'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'Who Doesn\'T Want To Know The Truth?'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> True

Metoda ta ma wady. Gdy w dowolnym słowie wstawimy choćby jeden inny znak niż znak z zakresu znaków alfabetycznych, wówczas kolejny znak uważany jest za początek kolejnego wyrazu i musi rozpoczynać się wielką literą, jeżeli chcemy, aby metoda zwróciła wartość True. W szczególności problemy mogą stanowić zdania na przykład w języku angielskim, gdzie stosowany jest apostrof, po którym również musi wystąpić wielka litera.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.