Python – #97 – str() – .isupper() – Jak sprawdzić, czy każdy znak w stringu pisany jest wielką literą?

Metoda .isupper()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli wszystkie litery w ciągu znakowym pisane są wielką literą. Jeżeli ciąg znakowy nie zawiera żadnego znaku lub litery w ciągu znakowym, pisane są małą literą, to metoda zwraca wartość False.

Składnia:

set.isupper()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'TEXT'
bool1 = str1.isupper()
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'TO JEST TEXT ZE SPACJAMI'
bool1 = str1.isupper()
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'TO JEST TEXT ZE SPACJAMI!@#$_'
bool1 = str1.isupper()
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'To jest text ze spacjami'
bool1 = str1.istitle()
print(bool1)  # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.