Python – #98 – str() – .join() – Jak łączyć elementy w jeden string?

Metoda .join()

Metoda zwraca ciąg znakowy. Zwracany ciąg znakowy składa się z połączonych elementów argumentu (argument musi być iterowalny). Elementy w zwracanym ciągu znakowym łączone są przy pomocy ciągu znakowego, na którym została wykonana metoda.

Składnia:

str.join(iterobj)

Parametry:

iterobj – iterowalny typ danych, którego elementy są łączone przy pomocy ciągu znakowego, na którym została wykonana metoda.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

list1 = ['Dominik', 'Mateusz', 'Jan']
str1 = ';'
str2 = str1.join(list1)
print(str2)  # wynik --> Dominik,Mateusz,Jan

tuple1 = ('Dominik', 'Mateusz', 'Jan')
str1 = ', '
str2 = str1.join(tuple1)
print(str2)  # wynik --> Dominik, Mateusz, Jan

dict1 = {'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wzrost': '192'}
str1 = '-'
str2 = str1.join(dict1)
print(str2)  # wynik --> imie-nazwisko-wzrost

dict1 = {'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wzrost': '192'}
str1 = '---'
str2 = str1.join(dict1.values())
print(str2)  # wynik --> Jan---Kowalski---192

set1 = {'Dominik', 'Mateusz', 'Jan'}
str1 = '_'
str2 = str1.join(set1)
print(str2)  # wynik --> Dominik_Jan_Mateusz

str3 = 'To jest tekst'
str1 = '-'
str2 = str1.join(str3)
print(str2)  # wynik --> T-o- -j-e-s-t- -t-e-k-s-t

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.