Python – #99 – str() – .ljust() – Jak wyrównać do lewej string?

Metoda .ljust()

Metoda zwraca wyrównany do lewej ciąg znakowy o długości length. Zwracany ciąg znakowy wypełniony jest znakiem character (domyślnym znakiem parametru character jest spacja w kodzie ASCII). W przypadku, jeżeli wartość length jest mniejsza od długości oryginalnego ciągu znakowego, wówczas zwracany jest jedynie oryginalny ciąg znakowy.

Składnia:

str.ljust(length, character)

Parametry:

length – długość zwracanego ciągu znakowego, który ma być wyrównany do lewej strony. Jeżeli wartość length jest mniejsza od długości oryginalnego ciągu znakowego, wówczas zwracany jest oryginalny łańcuch znakowy.
characterparametr opcjonalny – domyślna wartość –> spacja – znak, którym ma być umieszczony po prawej stronie oryginalnego łańcuchu znakowego w celu jego wyrównania.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.ljust(79)
print(str2)  # wynik --> to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.            <-- do tego miejsca są spacje

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.ljust(79, '-')
print(str2)  # wynik --> to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.------------

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.ljust(79, '+')
print(str2)  # wynik --> to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.++++++++++++

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.ljust(20, '+')
print(str2)  # wynik --> to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.