Python – #94 – str() – .isprintable() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie znaki, która da się wyświetlić?

Metoda .isprintable()

Metoda zwraca True, jeżeli wszystkie znaki w ciągu znakowym da się pokazać na ekranie / da się wydrukować. Spacja (0x20 ASCII) również jest uważana za drukowalną. Metoda również zwraca True, jeżeli ciąg znakowy jest pusty. Gdy w ciągu znakowym pojawi się choćby jeden niedrukowalny znak, wówczas metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.isprintable()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów. 

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ABCDEF'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '1234567890'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ęóąśłżźćń'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '!@#$%^&*()-=_+;,./?'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'To jest text ze spacjami'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u0031'
int1 = str1.isprintable()
print(str1) # wynik --> 1
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00B2'
int1 = str1.isprintable()
print(str1) # wynik --> ²
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00BD'
int1 = str1.isprintable()
print(str1) # wynik --> ½
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'To jest text ze spacjami\n następna linia'
int1 = str1.isprintable()
print(int1) # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.