Python – #104 – str() – .removeprefix() – Jak usunąć ze stringa określony przedrostek?

Metoda .removeprefix()

Metoda zwraca ciąg znakowy z usuniętym przedrostkiem podanym jako argument metody. Jeżeli określony przedrostek nie występuje, wówczas zwracany jest oryginalny ciąg znakowy.

Składnia:

str.removeprefix(prefix)

Parametry:

prefix – ciąg znakowy określający przedrostek, który ma zostać usunięty z ciągu znakowego, na którym została wykonana metoda.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'test-test test-test'
str2 = str1.removeprefix('test')
print(str2)  # wynik --> -test test-test

str1 = '-test-test test-test-'
str2 = str1.removeprefix('test')
print(str2)  # wynik --> -test-test test-test-

str1 = 'www.inthou.pl'
str2 = str1.removeprefix('www.')
print(str2)  # wynik --> inthou.pl

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.