Python – #105 – str() – .removesuffix() – Jak usunąć ze stringa określony przyrostek?

Metoda .removesuffix()

Metoda zwraca ciąg znakowy z usuniętym przyrostkiem podanym jako argument metody. Jeżeli określony przyrostek nie występuje, wówczas zwracany jest oryginalny ciąg znakowy.

Składnia:

str.removesuffix(suffix)

Parametry:

suffix – ciąg znakowy określający przyrostek, który ma zostać usunięty z ciągu znakowego, na którym została wykonana metoda.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'test-test test-test'
str2 = str1.removesuffix('test')
print(str2)  # wynik --> test-test test-

str1 = '-test-test test-test-'
str2 = str1.removesuffix('test')
print(str2)  # wynik --> -test-test test-test-

str1 = 'www.inthou.pl'
str2 = str1.removesuffix('.pl')
print(str2)  # wynik --> www.inthou

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.