Python – #106 – str() – .replace() – Jak podmieniać wyrazy w stringu?

Metoda .replace()

Metoda zwraca ciąg znakowy, w który ciągi znakowe określone w argumencie oldstr zostają zamienione na ciąg znakowy newstr.

Składnia:

str.replace(oldstr, newstr, count)

Parametry:

oldstr – ciąg znakowy szukany w ciągu znakowym, na którym została wykonana metoda i zamieniany na ciąg znakowy newstr
newstr – ciąg znakowy, który ma zastąpić ciąg znakowy oldstr w ciągu znakowym, na którym została wykonana metoda
countparametr opcjonalny – maksymalna liczba zastąpień ciągu znakowego oldstr na newstr. Jeżeli argument nie jest określony, wówczas wykonywane są wszystkie podmiany ciągów znakowych.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'test test test test test test test test'
str2 = str1.replace('test', 'TEST')
print(str2)  # wynik --> TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

str1 = 'test test test test test test test test'
str2 = str1.replace('test', 'TEST', 3)
print(str2)  # wynik --> TEST TEST TEST test test test test test

str1 = 'testestestestestestestest'
str2 = str1.replace('test', 'TEST', 3)
print(str2)  # wynik --> TESTesTESTesTESTestestest

Zamianie podlegają jedynie nienakładające się ciągi znakowe na siebie.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.