Python – #13 – list() – .append()

Metoda .append()

Metoda dodaje element na koniec listy.

Składnia:

list.append(item)

Parametry:

item – element dodawany do listy

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

list1 = [1, 2, 3]
list1.append(1)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 1]

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1.append(list2)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, [4, 5, 6]]

list1 = [1, 2, 3]
list1.append('string')
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 'string']

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.