Python – #12 – list()

Typ - list()

Lista jest zmienną, która pozwala przechowywać wiele obiektów. 

 • listy są uporządkowane (ordered). Kolejność obiektów w liście się nie zmienia. Każdy nowy obiekt, który zostanie dodany do listy, umieszczany jest na końcu tej listy. 
 • listy są mutowalne (Mutable), to znaczy pozwalają zmieniać zawartość. Oznacza to, że do istniejącej listy możemy dodawać kolejne obiekty, możemy usuwać obiekty z listy oraz możemy zmieniać wartości obiektów w liście. 
 • listy pozwalają przechowywać obiekty o powtarzających się wartościach.
 • listy pozwalają przechowywać obiekty, wszystkich typów.

Deklaracja listy bez wartości:

list1 = []
list2 = list()

Deklaracja listy z watościami:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [1.2, 3.4, 5.6]
list3 = [True, False, True]
list4 = ['one', 'two', 'three']
list5 = [1, 1.2, 'three', True] # obiekty różnych typów
list6 = list((1, 1.2, 'three', True))

Zwracanie obiektów z listy:

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
print(list1[3]) # wynik --> four
print(list1[0]) # wynik --> one
print(list1[-1]) # wynik --> three
print(list1[1:3]) # wynik --> ['two', 'three']
print(list1[0:3]) # wynik --> ['one', 'two', 'three']
print(list1[:3]) # wynik --> ['one', 'two', 'three']
print(list1[2:]) # wynik --> ['three', 'four', 'three']
print(list1[:]) # wynik --> ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
print(list1[-3:-1]) # wynik --> ['three', 'four']

Uwaga!
Gdy zwracamy z listy przedział [1:3] to pobierane są elementy od indeksu 1 do indeksu 2. Obiekt znajdujący się pod indeksem 3 nie jest zwracany. Jeżeli używamy indeksów ujemnych, wówczas należy pamiętać, że gdy wprowadzimy od [-3:-1] to ostatni obiekt nie zostanie zwrócony. W takim przypadku należy zastosować następującą składnię [-3:]

Zmiana wartości obiektu w liście:

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1[3] = 7
print(list1) # wynik --> ['one', 'two', 'three', 7, 'three']
list1[-1] = 17
print(list1) # wynik --> ['one', 'two', 'three', 7, 17]
list1[1:3] = [2.4, 5-3j]
print(list1) # wynik --> ['one', 2.4, (5-3j), 7, 17]
list1[1:3] = ['dog']
print(list1) # wynik --> ['one', 'dog', 7, 17]
list1[1:3] = ['dog', 'cat', 'mouse']
print(list1) # wynik --> ['one', 'dog', 'cat', 'mouse', 17]

Typ zmiennej obiektu list:

list1 = []
print(type(list1)) # wynik --> <class 'list'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.