Python – #14 – list() – .clear()

Metoda .clear()

Usuwa wszystkie elementy z listy.

Składnia:

list.clear()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

list1 = [1, 2, 3]
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 'string']
list1.clear()
print(list1)  # wynik --> []

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.