Django – #25 – REST API cz. 1 – Tworzenie nowego projektu

Wprowadzenie.

W kolejnym cyklu artykułów o Django stworzę API, które będzie zgodne z regułami REST (ang. Representational State Transfer). REST definiuje określony format danych oraz określa, w jaki sposób odbywa się wymiana danych między serwerem a klientem. Ponieważ pisanie od podstaw wszystkich mechanizmów, które spełniałyby reguły REST, byłoby bardzo czasochonne, dlatego skorzystamy z gotowego frameworka Django REST Framework (DRF). Dokumentacja oraz wiele innych pomocnych informacji znajduje się na oficjalnej stronie frameworka https://www.django-rest-framework.org/ 

Mechanizmy DRF będę demonstrował na przykładzie obsłużenia prostej biblioteki, lecz zaznaczam, że nie nie chodzi mi o dokładne odtworzenie modelu biznesowego i niektóre przykłady mogą nie mieć sensu, lecz głównym celem, na którym chcę się skupić, jest pokazanie funkcjonalności tego frameworka.

Zakres artykułu.

 • Tworzenie wstępnego projektu

Tworzenie wstępnego projektu

W pierwszym kroku stwórzmy nowy projekt Django.

$ django-admin startproject django_restapi

Następnie przejdźmy do folderu nowo utworzonego projektu.

$ cd django_restapi/

W kolejnym kroku stwórzmy środowisko wirtualne, tak abyśmy odseparowali się od innych pakietów, które mogą być zainstalowane w naszym systemie.

$ python3 -m venv myvenv

Teraz aktywujmy nasze środowisko wirtualne następującym poleceniem.

$ source myvenv/bin/activate

W środowisku wirtualnym zainstalujmy Django.

$ pip install django

Zainstalujmy również framework DRF Django REST Framework.

$ pip install djangorestframework

Teraz możemy wywołać polecenie django, tworzące naszą aplikację.

$ django-admin startapp restapiapp

W pliku settings.py standardowo dodajmy naszą aplikację i zapiszmy ten plik.

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'restapiapp',
]

Przeprowadźmy teraz migrację bazy danych.

$ python manage.py migrate

Na koniec uruchommy serwer i sprawdźmy, czy uruchamia się powitalna strona.

$ python manage.py runserver

Stwórzmy jeszcze superusera, ponieważ konto to przyda nam się podczas testowania naszego REST API. 

$ Python manage.py createsuperuser

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.