Django – #34 – REST API cz. 9 – RetrieveUpdateAPIView

Wprowadzenie.

We wpisie przedstawiłem kolejną klasę generyczną RetrieveUpdateAPIView, dzięki której jesteśmy w stanie odczytywać określone rekordy z bazy danych oraz je aktualizować. Ze względu, że mechanizm odczytywania jest taki sam jak przy już omawianej klasie generycznej RetrieveDestroyAPIView, dlatego w tym wpisie przedstawię jedynie funkcjonalność aktualizacji danych.

Zakres artykułu.

 • Aktualizacja rekordów w bazie danych – RetrieveUpdateAPIView

Aktualizacja rekordów w bazie danych - RetrieveUpdateAPIView

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza z wypożyczeniem książki, popełniliśmy błąd i wybraliśmy nie tą książkę co chcieliśmy. W takim przypadku możemy albo usunąć dany rekord co już dobrze znamy lub też zmienić dane w tym rekordzie. W celu zmienienia danych może na przykład zastosować klasę generyczną RetrieveUpdateAPIView. Napiszmy zatem nową klasę widoku, która będzie miała następującą postać.   

class BorrowRetrieveUpdate(generics.RetrieveUpdateAPIView):
  queryset = Borrow.objects.all()
  serializer_class = BorrowSerializer
  permission_classes = [IsAuthenticated]

Standardowo kolejnym krokiem jest stworzenie ścieżki url do wywołania naszej klasy. Ta część kodu wygląda następująco path(‘api/borrows//edit/’, views.BorrowRetrieveUpdate.as_view()).

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),

  # API
  path('api/authors/', views.AuthorList.as_view()),
  path('api/books/', views.BookList.as_view()),
  path('api/borrows/', views.BorrowList.as_view()),
  path('api/borrows/<int:pk>/', views.BorrowRetrieveDestroy.as_view()),
  path('api/borrows/<int:pk>/edit/', views.BorrowRetrieveUpdate.as_view()), # new

  # DRF
  path('api-auth/', include('rest_framework.urls')),
]

Ostatnim krokiem jest przetestowanie, czy wszystko poprawnie działa. Przejdźmy zatem pod adres 127.0.0.1:8000/api/borrows/, w celu wybrania interesującego nas rekordu. W moim przypadku będzie to rekord o id 9.

Następnie przejdźmy pod adres 127.0.0.1:8000/api/borrows/9/edit/.

Jak widzimy po wprowadzeniu powyższego adresu, odczytaliśmy dane rekordu o id 9, a na dole mamy formularz, który jak się przyjrzymy, możemy wysłać metodą PUT. Dla przypomnienia metoda PUT odpowiedzialna jest za aktualizację całego rekordu.

Po wprowadzeniu danych i wysłaniu formularza metodą PUT dane zostaną zaktualizowane.

Sprawdźmy jeszcze dla pewności czy dane zostały zaktualizowane, gdy wpiszemy adres 127.0.0.1:8000/api/borrows.

Jak widzimy, wszystko ładnie działa, choć tak naprawdę nie do końca, ponieważ aktualnie jesteśmy w stanie modyfikować także dane wypożyczeń innych użytkowników. W takim przypadku musimy wykonać podobne czynności jak przy usuwaniu rekordów.

Nadpiszmy zatem metodę PUT w taki sposób, aby filtrowała nam zwracany obiekt nie tylko po pk, lecz również po użytkowniku, który wysyła zapytanie. W przypadku, jeżeli obiekt będzie istniał, wówczas zostanie wywołana metoda update, zgodnie ze standardowym procesem, a w przypadku, gdy obiekt nie będzie istniał, wówczas zostanie zwrócony błąd, który poinformuje, że nie jesteśmy właścicielem tego wypożyczenia.

class BorrowRetrieveUpdate(generics.RetrieveUpdateAPIView):
  queryset = Borrow.objects.all()
  serializer_class = BorrowSerializer
  permission_classes = [IsAuthenticated]

  def put(self, request, *args, **kwargs):
    borrow = Borrow.objects.filter(pk=kwargs['pk'], user_id=self.request.user)
    if borrow.exists():
      return self.update(request, *args, **kwargs)
    else:
      raise ValidationError('You are not the owner')

Możemy teraz ponownie przetestować, czy gdy będziemy chcieli zmodyfikować wypożyczenie inne niż nasze, system rzeczywiście zwróci nam błąd.

Przejdźmy pod adres 127.0.0.1:8000/api/borrows/, aby zobaczyć pełną listę wypożyczeń.

Jak możemy zauważyć, nie jesteśmy właścicielem wypożyczenia o id 4Przejdźmy zatem pod adres 127.0.0.1:8000/api/borrows/4/edit/

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jesteśmy w stanie odczytać nie nasz rekord, ponieważ dokonaliśmy modyfikacji jedynie metody PUT, która jest odpowiedzialna za modyfikację, a nie odczyt danych.

Wprowadźmy zmodyfikowane dane do formularza i wyślijmy go metodą PUT

Jak widzimy, API zwróciło nam informację, że nie jesteśmy właścicielami tego wypożyczenia. Przejdźmy teraz do wyświetlenia listy wypożyczeń.

Zgodnie z oczekiwaniami rekord o id 4 nie został zmodyfikowany.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.