Django – #28 – REST API cz. 4 – Widoki generyczne

Wprowadzenie.

W drugim wpisie serii o DRF zastosowaliśmy jeden z widoków generycznych, którym był ListAPIView. Warto zaznaczyć, że używanie widoków generycznych znacznie skraca czas pracy o ile nasze API, będzie posiadało standardowe zachowanie. W tym wpisie przedstawię widoki generyczne, które dostarcza nam Django REST Framework.

Zakres artykułu.

  • Widoki generyczne

Widoki generyczne

Opis:
Widok używany jest jedynie do tworzenia endpointów

Obsługiwane metody:
post

Rozszerza:
GenericAPIView, CreateModelMixin

Opis:
Widok używany jest jedynie do odczytu kolekcji instancji modelu

Obsługiwane metody:
get

Rozszerza:
GenericAPIView, ListModelMixin

Opis:
Widok używany jest jedynie do odczytu pojedynczej instancji modelu

Obsługiwane metody:
get

Rozszerza:
GenericAPIView, RetrieveModelMixin

Opis:
Widok używany jest jedynie do usuwania pojedynczej instancji modelu

Obsługiwane metody:
delete

Rozszerza:
GenericAPIView, DestroyModelMixin

Opis:
Widok używany jest jedynie do aktualizacji pojedynczej instancji modelu

Obsługiwane metody:
put, patch

Rozszerza:
GenericAPIView, UpdateModelMixin

Opis:
Widok używany jest do tworzenia lub odczytu kolekcji instancji modelu

Obsługiwane metody:
get, post

Rozszerza:
GenericAPIView, ListModelMixin, CreateModelMixin

Opis:
Widok używany jest do odczytu lub aktualizacji pojedynczej instancji modelu

Obsługiwane metody:
get, put, patch

Rozszerza:
GenericAPIView, RetrieveModelMixin, UpdateModelMixin

Opis:
Widok używany jest do odczytu lub usunięcia pojedynczej instancji modelu

Obsługiwane metody:
get, delete

Rozszerza:
GenericAPIView, RetrieveModelMixin, DestroyModelMixin

Opis:
Widok używany jest do odczytu lub aktualizacji lub usunięcia pojedynczej instancji modelu

Obsługiwane metody:
get, put, patch, delete

Rozszerza:
GenericAPIView, RetrieveModelMixin, DestroyModelMixin, UpdateModelMixin

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.