Python – #119 – str() – .translate() – Jak zmapować w stringu znaki na inne znaki?

Metoda .translate()

Metoda zwraca kopię ciągu znakowego, w którym określone znaki z ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda, zostały zmapowane zgodnie z obiektem translacji. Obiekt translacji musi mieć zaimplementowaną metodę __getitem__().

Składnia:

str.translate(obj)

Parametry:

obj – obiekt translacji, który definiuje mapowanie znaków. Obiekt ten możemy stworzyć przy pomocy metody maketrans().

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

dict1 = {
  0x4B: 0x53,   # K --> S
  0x6F: 0x30,   # o --> 0
}
str1 = 'Jan Kowalski'
str2 = str1.translate(dict1)
print(str2) # wynik --> Jan S0walski

dict1 = {
  75: 83,   # K --> S
  111: 48,  # o --> 0
}
str1 = 'Jan Kowalski'
str2 = str1.translate(dict1)
print(str2) # wynik --> Jan S0walski

dict1 = {
  ord('K'): ord('S'),  # K --> S
  ord('o'): ord('0'),  # o --> 0
}
str1 = 'Jan Kowalski'
str2 = str1.translate(dict1)
print(str2) # wynik --> Jan S0walski

dict1 = {
  ord('K'): ord('S'),   # K --> S
  ord('o'): ord('0'),   # o --> 0
  ord('J'): None,     # J --> 
}
str1 = 'Jan Kowalski'
str2 = str1.translate(dict1)
print(str2) # wynik --> an S0walski

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.