Python – #118 – str() – .title() – Jak zwrócić string, którego każdy wyraz pisany jest wielką literą?

Metoda .title()

Metoda zwraca tak zwaną tytułową (titlecase) wersję ciągu znakowego, to znaczy każda pierwsza litera każdego słowa, pisana jest wielką literą, natomiast kolejne litery pisane są małymi literami. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jedną istotną wadę tej metody, a mianowicie, algorytm jako wyraz bierze pod uwagę jedynie nieprzerwany ciąg znaków alfabetycznych, więc jeżeli w słowie znajdzie się na przykład apostrof lub inny znak nienależący do znaków alfabetycznych, wówczas po takim znaku zwracana jest wielka litera.

Składnia:

str.title()

Parametry:

 Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'To jest text ze spacjami'
str2 = str1.title()
print(str2)  # wynik --> To Jest Text Ze Spacjami

str1 = 'Tó jęśt text żę źe śpącjąmi'
str2 = str1.title()
print(str2)  # wynik --> Tó Jęśt Text Żę Źe Śpącjąmi

str1 = 'To jes4 t3xt ze spacjami'
str2 = str1.title()
print(str2)  # wynik --> To Jes4 T3Xt Ze Spacjami

str1 = 'Who doesn\'t want to know the truth?'
str2 = str1.title()
print(str2)  # wynik --> Who Doesn'T Want To Know The Truth?

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.