Python – #87 – str() – .isalpha() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie znaki alfabetu?

Metoda .isalpha()

Metoda zwraca True, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się tylko i wyłącznie litery alfabety. Natomiast, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się inne znaki, bądź łańcuch znakowy jest pusty, wówczas metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.isalpha()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = '1234567890'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'ęóąśłżźćń'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = '!@#$%^&*()-=_+;,./?'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'To jest text ze spacjami'
int1 = str1.isalpha()
print(int1)  # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.