Python – #88 – str() – .isascii() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie znaki ASCII?

Metoda .isascii()

Metoda zwraca True, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się tylko i wyłącznie znaki ASCII lub również, jeżeli ciąg znakowy jest pusty. Natomiast, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się inne znaki, wówczas metoda zwraca wartość False. Znaki ASCII znajdują się w zakresie kodów unicode od U+0000 do U+007F.

Składnia:

str.isascii()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = ''
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '1234567890'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> False

str1 = 'ęóąśłżźćń'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> False

str1 = '!@#$%^&*()-=_+;,./?'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'To jest text ze spacjami'
int1 = str1.isascii()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u0031'
int1 = str1.isascii()
print(str1) # wynik --> 1
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00B2'
int1 = str1.isascii()
print(str1) # wynik --> ²
print(int1) # wynik --> False

str1 = '\u00BD'
int1 = str1.isascii()
print(str1) # wynik --> ½
print(int1) # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.