Python – #86 – str() – .isalnum() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie znaki alfanumeryczne?

Metoda .isalnum()

Metoda zwraca True, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się tylko i wyłącznie znaki alfanumeryczne. Metoda zwraca True, jeżeli jedna z następujących metod również zwraca wartość True .isalpha() .isdecimal() .isdigit() .isnumeric(). Natomiast, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się inne znaki, bądź łańcuch znakowy jest pusty, wówczas metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.isalnum()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ABCDEF'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '1234567890'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ęóąśłżźćń'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> True

str1 = '!@#$%^&*()-=_+;,./?'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> False

str1 = 'To jest text ze spacjami'
int1 = str1.isalnum()
print(int1) # wynik --> False

str1 = '\u0031'
int1 = str1.isalnum()
print(str1) # wynik --> 1
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00B2'
int1 = str1.isalnum()
print(str1) # wynik --> ²
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00BD'
int1 = str1.isalnum()
print(str1) # wynik --> ½
print(int1) # wynik --> True

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.