Python – #85 – str() – .index() – Jak zwrócić indeks ciągu znakowego znajdującego się w stringu?

Metoda .index()

Metoda zwraca najmniejszy indeks ciągu znakowego, w którym znajduje się podciąg znakowy z argumentu. W przypadku, jeżeli podciąg znakowy nie występuje w szukanym ciągu znakowym, wówczas podnoszony jest błąd ValueError.

Metoda podobna do metody .find(), różnica występuje jedynie w przypadku jak substring nie występuje w szukanym stringu.

Składnia:

str.index(substr, start, end)

Parametry:

substr – podciąg znakowy szukany w ciągu znakowym, na którym zastosowano metodę.
startparametr opcjonalny – pierwszy indeks ciągu znakowego, od którego rozpoczyna się szukanie podciągu znakowego.
endparametr opcjonalny – ostatni indeks ciągu znakowego (pozycja oznaczona tym indeksem nie jest brana pod uwagę), na którym kończy się szukanie podciągu znakowego.

Wartość zwracana:

int – najmniejszy indeks ciągu znakowego, w którym znajduje się podciąg znakowy substr. W przypadku, jeżeli podciąg znakowy nie występuje w szukanym ciągu znakowym podnoszony jest błąd ValueError.

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'

int1 = str1.index('test')
print(int1)  # wynik --> 12

int1 = str1.index('test', 12)
print(int1)  # wynik --> 12

int1 = str1.index('test', 13)
print(int1)  # wynik --> 35

int1 = str1.index('test', 13, 39)
print(int1)  # wynik --> 35

int1 = str1.index('test', 13, 38)
print(int1)  # wynik --> ValueError: substring not found

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.