Python – #84 – str() – .format_map() – Jak w stringu podstawiać zmienne przy pomocy zmiennej dict?

Metoda .format_map()

Metoda jest podobna do metody .format(), z tym że w metodzie .format_map() argumentem musi być jedynie słownik (dict).

Składnia:

str.format_map(dict)

Parametry:

dict – słownik klucz wartość, którego wartości mają być wstawione w miejsce kluczy w ciągu znakowym.

Wartość zwracana:

str – sformatowany ciąg znakowy zawierający wartości podanych argumentów.

Przykłady:

str1 = 'Test1 - {nazwisko}; tekst2 - {imie}'
data = {
    'imie': 'Dominik',
    'nazwisko': 'Bednarski',
}
print(str1.format_map(data))  # wynik --> Test1 - Bednarski; tekst2 - Dominik

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.