Python – #81 – str() – .expandtabs() – Jak w stringu zastąpić znaki tabulacji, znakami spacji?

Metoda .expandtabs()

Metoda zwraca kopię ciągu znakowego, w którym wszystkie znaki tabulacji są zastąpione minimum jedną spacją. Liczba spacji zależy od pozycji kolumny, na której został umieszczony znak tabulatora oraz od wartości argumentu określającego wielkość tabulatora. Przykładowo, jeżeli do argumentu określającego wielkość tabulacji przypiszemy wartość 4, wówczas znak tabulacji będzie przenosić nas (poprzez wstawianie spacji) do kolumny 4, 8, 12, 16 itd. (licząc od 0). Kontynuując przykład, mając następujący tekst ‘01234\t567’ tabulator znajduje się na pozycji 5, co oznacza, że po cyfrze 4 zostaną wstawione 3 spacje, a pozostały ciąg znakowy zaczynający się od cyfry 5 zostanie umieszczony od pozycji 8 nowego zwróconego ciągu znakowego. 

Składnia:

str.expandtabs(tabsize)

Parametry:

tabsizeparametr opcjonalny – określa rozmiar działania tabulacji.

Wartość zwracana:

str – kopia ciągu znakowego, odpowiednio sformatowana o określony rozmiar tabulacji.

Przykłady:

str1 = '1\t12\t123\t1234\t12345\t123456\t1234567'

str2 = str1.expandtabs(3)
print(str2) # wynik --> 1 12 123  1234 12345 123456  1234567

str2 = str1.expandtabs() # wartość domyślna --> 8
print(str2) # wynik --> 1    12   123   1234  12345  123456 1234567

str2 = str1.expandtabs(6)
print(str2) # wynik --> 1   12  123  1234 12345 123456   1234567

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.