Python – #48 – dict() – .fromkeys()

Metoda .()

Metoda zwraca dict’a o określonych kluczach oraz określonej wartości.

Składnia:

dict.fromkeys(keys, value)

Parametry:

keys – obiekt iterowalny, który zawiera klucze dla zwracanego dict’a
valueparametr opcjonalny -wartość, która jest przypisywana wszystkim kluczom, Domyślnie wartość ustawiona jest na None

Wartość zwracana:

dict()

Przykłady:

keys = ['imię', 'nazwisko']
init_value = 10
dict1 = dict.fromkeys(keys, init_value)
print(dict1)  # wynik --> {'imię': 10, 'nazwisko': 10}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.