Python – #49 – dict() – .get()

Metoda .get()

Metoda zwraca wartość elementu dla określonego klucza. W przypadku, jeżeli dany klucz nie występuje w słowniku, wówczas zwracana jest wartość None lub jeżeli jest określony parametr value, wówczas zwracana jest wartość tego parametru.

Składnia:

item = dict.get(key, value)

Parametry:

key – nazwa klucza, którego wartość ma być zwrócona;
valueparametr opcjonalny – wartość, która ma być zwrócona, jeżeli w słowniku nie znajduje się określony klucz. Wartość domyślna ustawiona jest na None. 

Wartość zwracana:

item – wartość szukanego klucza w słowniku lub wartość określona przy pomocy parametru value, jeżeli szukany klucz nie występuje.

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
item = dict1.get('imię')
print(item) # wynik --> Jan
item = dict1.get('imię', 'Dominik')
print(item) # wynik --> Jan
item = dict1.get('drugie_imię')
print(item) # wynik --> None
item = dict1.get('drugie_imię', 'Dominik')
print(item) # wynik --> Dominik

item = dict1['imię']
print(item) # wynik --> Jan
item = dict1['drugie_imię']
print(item) # wynik --> KeyError: 'drugie_imię'

W przypadku pobierania wartość bezpośrednio przy pomocy nawiasów kwadratowych, gdy nie ma szukanego klucz, podnoszony jest błąd KeyError.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.