Python – #50 – dict() – .items()

Metoda .items()

Metoda zwraca pary klucz: wartość dict’a. Każda para umieszczana jest w tupli, tuple umieszczane są w liście, a lista znajduje się w kontenerze typu dict_items.

Składnia:

dict.items()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

dict_items()

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
my_value = dict1.items()
print(my_value) # wynik --> dict_items([('imię', 'Jan'), ('nazwisko', 'Kowalski'), ('wiek', 29), ('w związku małżeńskim', True), ('wzrost', 192.3)])

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.