Python – #47 – dict() – .copy()

Metoda .copy()

Metoda zwraca płytką kopię (shallow copy) dict’a. Płytka kopia powoduje przekopiowanie jedynie wartości dict’a. Gdy porównamy identyfikator obiektu oryginalnego dict’a z identyfikatorem obiektu skopiowanego dict’a, to zauważymy, że identyfikatory posiadają różne wartości.

Składnia:

dict.copy()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

dict()

Przykłady:

dict1 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
dict2 = dict1.copy() # --> shallow copy
print(dict2) # wynik --> {'imię': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 29, 'w związku małżeńskim': True, 'wzrost': 192.3}
print(id(dict1))
print(id(dict2)) # wniosek --> id(dict1) != id(dict2)

dict3 = {
  'imię': 'Jan',
  'nazwisko': 'Kowalski',
  'wiek': 29,
  'w związku małżeńskim': True,
  'wzrost': 192.3,
}
dict4 = dict3 # deep copy
print(dict4) # wynik --> [1, 2, 3]
print(id(dict3))
print(id(dict4)) # wniosek --> id(dict3) == id(dict4)

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.