Python – #121 – str() – .zfill() – Jak uzupełnić od lewej string zerami?

Metoda .zfill()

Metoda zwraca kopię ciągu znakowego, która jest uzupełniona z lewej strony zerami (0), tak aby długość nowego ciągu znakowego była równa podanemu argumentowi. Jeżeli oryginalny ciąg znakowy jest dłuższy niż wartość podanego argumentu, wówczas argument ten jest pomijany, i zwracany jest oryginalny ciąg znakowy. Jeżeli w oryginalnym ciągu znakowym na zerowej pozycji znajduje się znak ‘+’ lub ‘-‘, to w kopii ciągu znakowego, znak ten będzie znajdował się na zerowej pozycji ciągu.

Składnia:

str.zfill(width)

Parametry:

width – nowa długość zwracanej kopii ciągu znakowego. Jeżeli oryginalny ciąg znakowy jest dłuższy niż wartość podanego argumentu, wówczas argument ten jest pomijany, i zwracany jest oryginalny ciąg znakowy.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'Test'
str2 = str1.zfill(8)
print(str2)  # wynik --> 0000Test

str1 = 'Test'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> 000Test

str1 = 'Test'
str2 = str1.zfill(3)
print(str2)  # wynik --> Test

str1 = '-Test'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> -00Test

str1 = '+Test'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> +00Test

str1 = '+54'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> +000054

str1 = '-54'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> -000054

str1 = ' -54'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> 000 -54

str1 = '-+54'
str2 = str1.zfill(7)
print(str2)  # wynik --> -000+54

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.