Python – #21 – list() – .remove()

Metoda .remove()

Metoda usuwa pierwszy element z listy, którego wartość jest równa wartości argumentu. Jeśli nie ma takiego elementu, zgłaszany jest błąd ValueError.

Składnia:

list.remove(item)

Parametry:

item – elementm który ma być usunięty z listy

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.remove('three')
print(list1)  # wynik --> ['one', 'two', 'four', 'three']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.remove('ten')
print(list1)  # wynik --> ValueError: list.remove(x): x not in list

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.