Python – #70 – bool() – Jak zadeklarować zmienną logiczną

Typ - bool()

Bool jest zmienną, która pozwala przechowywać wartości logiczne jak True bądź False. Wartość logiczną otrzymujemy:

 • z każdego typu zmiennych, gdy zmienną tą zrzutujemy na bool.
 • po wykonaniu każdej operacji porównania.
 • po wynonaiu każdej operacji logicznej

Składnia bool’a:

bool1 = bool(value)

Parametry:

valueparametr opcjonalny – domyślna wartość –> False

Wartość zwracana:

bool – wartość logiczna True bądź False.

Deklaracja bool’a:

bool1 = bool()
print(bool1) # wynik --> False

Deklaracja bool’a z watościami:

bool2 = True
bool3 = False
print(bool2) # wynik --> True
print(bool3) # wynik --> False

Wartość False bool’a dla określonych typów zmiennych:

print(bool(0)) # wynik --> False
print(bool(0.0)) # wynik --> False
print(bool(0+0j)) # wynik --> False
print(bool(0.0+0.0j)) # wynik --> False
print(bool(False)) # wynik --> False
print(bool(None)) # wynik --> False
print(bool('')) # wynik --> False
print(bool(())) # wynik --> False
print(bool([])) # wynik --> False
print(bool({})) # wynik --> False

Wartość True bool’a dla określonych typów zmiennych:

print(bool(9)) # wynik --> True
print(bool(0.9)) # wynik --> True
print(bool(0+9j)) # wynik --> True
print(bool(0.9+0.9j)) # wynik --> True
print(bool(True)) # wynik --> True
print(bool('0')) # wynik --> True
print(bool((0,))) # wynik --> True
print(bool([0])) # wynik --> True
print(bool({0})) # wynik --> True

Wartości zwracane bool’a dla operatorów porównania:

print(1 < 2) # wynik --> True
print(1 > 2) # wynik --> False
print(1 <= 2) # wynik --> True
print(1 >= 2) # wynik --> False
print(2 <= 2) # wynik --> True
print(2 >= 2) # wynik --> True
print(1 == 2) # wynik --> False
print(2 == 2) # wynik --> True
print(1 != 2) # wynik --> True
print(2 != 2) # wynik --> False

Wartości zwracane bool’a dla operatorów logicznych:

print(True & True) # wynik --> True
print(True & False) # wynik --> False
print(False & True) # wynik --> False
print(False & False) # wynik --> False
print(True and True) # wynik --> True
print(True and False) # wynik --> False
print(False and True) # wynik --> False
print(False and False) # wynik --> False

print(True | True) # wynik --> True
print(True | False) # wynik --> True
print(False | True) # wynik --> True
print(False | False) # wynik --> False
print(True or True) # wynik --> True
print(True or False) # wynik --> True
print(False or True) # wynik --> True
print(False or False) # wynik --> False

print(True ^ True) # wynik --> False
print(True ^ False) # wynik --> True
print(False ^ True) # wynik --> True
print(False ^ False) # wynik --> False

print(~ False) # wynik --> -1 --> <class 'int'>
print(not False) # wynik --> True

print(~ True) # wynik --> -2 --> <class 'int'>
print(not True) # wynik --> False

Typ zmiennej obiektu bool:

bool1 = bool()
print(type(bool1)) # wynik --> <class 'bool'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.