Python – #69 – float() – .is_integer() – Jak sprawdzić, czy liczba float jest całkowita

Metoda .is_integer()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli liczbę zmiennoprzecinkową można przedstawić jako liczbę całkowitą, bez utraty danych (czyli bez części ułamkowej). W przeciwnym razie metoda zwraca False.

Składnia:

float.is_integer()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

float1 = 31.0
bool1 = float1.is_integer() 
print(bool1) # wynik --> True

float1 = 31.875
bool1 = float1.is_integer() 
print(bool1) # wynik --> False

float1 = -31.0
bool1 = float1.is_integer() 
print(bool1) # wynik --> True

float1 = -31.875
bool1 = float1.is_integer() 
print(bool1) # wynik --> False

float1 = 0.0
bool1 = float1.is_integer() 
print(bool1) # wynik --> True

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.