Python – #71 – complex() – Jak zadeklarować zmienną zespoloną

Typ - complex()

Complex jest zmienną, która pozwala przechowywać liczby zespolone.

Składnia complex’a:

complex1 = complex(real, imag)

Parametry:

realparametr opcjonalny – domyślna wartość –> 0 – liczba reprezentująca część rzeczywistą liczby zespolonej.
imagparametr opcjonalny – domyślna wartość –> 0j – liczba reprezentująca część urojoną liczby zespolonej.

Wartość zwracana:

complex – liczba zespolona.

Deklaracja complex’a:

complex1 = complex() 
print(complex1) # wynik --> 0j

complex2 = 0j
print(complex2) # wynik --> 0j

complex3 = 0 + 0j
print(complex3) # wynik --> 0j

Deklaracja complex’a z watościami:

complex1 = 5 + 3j 
print(complex1) # wynik --> (5+3j)

complex2 = complex(4, 2) 
print(complex2) # wynik --> (4+2j)

complex3 = complex(0) 
print(complex3) # wynik --> 0j

complex4 = complex(real=5, imag=10)
print(complex4) # wynik --> (5+10j)

complex5 = 5.5 + 3.4j 
print(complex5) # wynik --> (5.5+3.4j)

complex6 = complex(4 + 3j) 
print(complex6) # wynik --> (4+3j)

complex7 = complex('4+5j') 
print(complex7) # wynik --> (4+5j)

Typ zmiennej obiektu complex:

complex1 = complex() 
print(type(complex1)) # wynik --> <class 'complex'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.