Python – #18 – list() – .index()

Metoda .index()

Metoda zwraca indeks pierwszego elementu z listy, którego wartość jest równa argumentowi. Metoda zwraca błąd ValueError, jeżeli element nie istnieje.

Składnia:

list.index(item, start, end)

Parametry:

item – element szukany w liście
start – parametr opcjonalny – int – pierwszy numer indeksu, od którego rozpoczyna się szukanie w liście.
end – parametr opcjonalny – int – ostatni numer indeksu, na którym kończy się szukanie w liście. Sama wartość end nie wlicza się w zakres szukania.

Wartość zwracana:

int – wartość indeksu znalezionego elementu

Przykłady:

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'five', 'six', 'three', 'six', 'seven']
print(list1.index('three'))  # wynik --> 2

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'five', 'six', 'three', 'six', 'seven']
print(list1.index('three', 3))  # wynik --> 4

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'five', 'six', 'three', 'six', 'seven']
print(list1.index('three', 0, 2))  # wynik --> ValueError: 'three' is not in list

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.