Python – #19 – list() – .insert()

Metoda .insert()

Metoda wstawia element na określoną pozycję w liście.

Składnia:

list.insert(index, item)

Parametry:

index – numer pozycji w liście, na który ma być wstawiony element;
item – wstawiany element.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.insert(3, 'ten')
print(list1)  # wynik --> ['one', 'two', 'three', 'ten', 'four', 'three']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.insert(0, 'ten')
print(list1)  # wynik --> ['ten', 'one', 'two', 'three', 'four', 'three']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.insert(10, 'ten')
print(list1)  # wynik --> ['one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'ten']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.insert(-1, 'ten')
print(list1)  # wynik --> ['one', 'two', 'three', 'four', 'ten', 'three']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.insert(-10, 'ten')
print(list1)  # wynik --> ['ten', 'one', 'two', 'three', 'four', 'three']

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.